Norsk forening for allmennmedisin

Eldre høringer - til og med 2021

Høring – Veiledning av leger i spesialisering 1.2.21

Til Legeforeningen

1. februar 2021
15. april 2021