Høring – Veiledning av leger i spesialisering 1.2.21

Til Legeforeningen

1. februar 2021