Høring - Forslag til endringer i forskrift om spesialistutdanning 21.11.2021