Norsk forening for allmennmedisin

Eldre høringer - til og med 2021

Høring - Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften 7.9.2021