Høring - Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften 7.9.2021