Innspill - analyse og varslingsfunksjon for legemiddelmangel i primærhelsetjenesten 31.10.2021