Intern høring – Landsstyremøtet 2020 – Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m. 7.12.19

Til Legeforeningen

7. desember 2020

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) er svært fornøyde med sentralstyrets forslag til tema for den helsepolitiske debatten på årets landsstyremøte «Fastlegeordningen – nå eller aldri».

NFA støtter også forslagene til tema for aktuelle saker: «Legeforeningens arbeid med menneskerettigheter» og «Arbeidsmiljø og ytringsfrihet i sykehus». Vi har ikke andre forslag.

 

Med vennlig hilsen
Marte Kvittum Tangen
Leder