Intern høring - Landsstyresak - forslag til endringer i lovenes 3-3-3 (2)

Til Legeforeningen

27. mars 2015

Overlegeforeningen har fremmet forslag til endringer i Legeforeningens lover. Ofs forslag medfører at landsstyret kan starte sin funksjonsperiode på et senere tidspunkt enn 1.9. Det er foreslått enten 1.10 eller 1.11.  

Norsk forening for allmennmedisin støtter Sentralstyrets vurdering om heller å  utvide funksjonsperioden inntil oktober måned og støtter derved Sentralstyrets forslag til vedtektsendringer.

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen          

leder