Legeforeningens innspill til representantforslag 7 S (2020 –2021) –Tiltak for å sikre trygge fødsel-og barseltjenester og jordmorberedskap i hele landet

7. januar 2021