Rådet for legeetikk - Faglig vurdering av markedsføring av gratis celleprøve 7.4.2021