Norsk forening for arbeidsmedisin

2021

Viktig info om spesialister til arbeidsmedisin

Det siste nummeret av Ramazzini inneholder informasjon om den nye spesialistordningen og hvilke konsekvenser dette kan få for leger i spesialisering (LIS) i arbeidsmedisin.
ISM/imd
9. april 2021
Tekst på artikkel i Ramazzini
Bilde av artikkel i Ramazzini 1/21

Se artikkelen Kartlegging av behov for arbeidsmedisinsk institusjonstjeneste blant leger i spesialisering (LIS) av Ingrid Sivesind Mehlum, leder av Spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin (s. 24).