Norsk forening for arbeidsmedisin

Før 2018

Åpne kontolandskap - hva sier loven/Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har laget en ny faktaside om åpent kontorlandskap som tar for seg lov- og forskriftskrav, forvaltningspraksis og en sjekkliste for hva som må kartlegges.
Du finer mer om dette her
11. februar 2016