Norsk forening for arbeidsmedisin

Fag og utdanning

Forskningsprisen

Vinnere - se nederst i artikkelen!
Menneske og DNA-Profil fra iStockphoto.com Fotograf: SusanneB
Menneske og DNA-Profil fra iStockphoto.com Fotograf: SusanneB

NAMF/NFAM har siden 2011 delt ut en forskningspris. Den blir vanligvis delt ut på NAMF/NFAMs vårkonferanse.

Prisvinneren blir invitert til utdelingen/vårkonferansen og får i tillegg en pengepris på kr 10000 som skal benyttes til et faglig formål.

Alle medlemmer av NAMF/NFAM kan nominere kandidater. Fristen for nominasjon blir offentliggjort på arbeidsmedisin.no. Prisen kan kun tildeles medlemmer av NAMF/NFAM.

 Prisen tildeles for en originalartikkel publisert i Tidsskrift for den norske legeforening eller i et internasjonalt peer-review tidsskrift, året før pristildelingen. Den aktuelle kandidaten skal ikke ha disputert før den aktuelle artikkelen er akseptert for publisering.

Nominasjonen skal inneholde begrunnelse og den aktuelle publikasjonen skal vedlegges.

Nominasjoner sendes til Forskningsutvalget som vurderer forslagene og innstiller prisvinner.

Styrene i NAMF/NFAM behandler innstillingen og utnevner prisvinneren.

Vinnere forskningsprisen