Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi

Den norske legeforening

Fagmedisinsk forening for bryst- og endokrinkirurger

Foreningen skal fremme bryst- og endokrinkirurgien i Norge og i samarbeide med Den norske legeforening  sikre sine medlemmers stilling sosialt og økonomisk med særlig henblikk på lønn- og arbeidsvilkår som gir medlemmene muligheter til å følge med i fagets utvikling.

Kirurgisal med kirurger klare til operasjon. Foto: Ahus Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen