Reisestipend for bryst- og endokrinkirurger 2012

Det utlyses herved reisestipend for tilsammen kr 60 000 for medlemmer i Fagmedisinsk forening bryst- og endokrinkirurgi. Øvre begrensning for hver søker er kr 30 000.

 

Stipendene kan søkes både av leger i utdanning og fast ansatte.

Stipendene er tenkt som støtte til studieturer til sykehus i utlandet for å lære seg nye teknikker. Man kan imidlertid også søke om støtte til teknisk orienterte kurs. Ordinære kurs og konferanser faller utenfor formålet.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av formålet med reisen og en bekreftelse fra det stedet man ønsker å besøke om at man er velkommen.

Man vil få forhåndslovnad på et beløp som refunderes etter reisen er gjennomført og bilag innsendes.

Søknadsfrist er 01.10.11. Søknader sendes: Overlege Anne Irene Hagen, avd. for mamma og endokrinkirurgi, Kirurgisk klinikk, st. Olavs Hospital, 7006 TRONDHEIM.  Stipendkomité vil være styret og behandling skjer i forkant av høstmøtet. Tildeling offentliggjøres på høstmøtet og på nettsidene. Det skal avlegges rapport om erfaringen med studieturen til styret senest en måned etter at den er avsluttet. Rapporten vil bli publisert på nettsiden.