Reisestipend for bryst- og endokrinkirurger 2014

Det utlyses herved 6 reisestipend på 15 000,-kr.

Stipendene kan søkes både av leger i utdanning og fast ansatte.

Stipendene er primært tenkt som støtte til studieturer til sykehus i utlandet, men også til teknisk orienterte kurs samt konferanser.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av formålet med reisen og evt en bekreftelse fra det stedet man ønsker å besøke om at man er velkommen.

Man vil få forhåndslovnad på et beløp som refunderes etter reisen er gjennomført og bilag innsendt.

Søknadsfrist er 01.10.13. Søknader sendes: Avdelingssjef Turid Aas, Avdeling for bryst- og endokrinkirurgi, Haukeland Universitetssykehus, Jonas Lies vei 65, 5053 BERGEN

Stipendkomité vil være styret og behandling skjer i forkant av høstmøtet. Tildeling offentliggjøres på høstmøtet og på nettsidene. Det skal avlegges rapport om erfaringen med studieturen til styret senest en måned etter at den er avsluttet. Rapporten vil bli publisert på nettsiden.