Reisestipend for bryst- og endokrinkirurger 2017

Det utlyses herved 2 reisestipend på 15 000,-kr.
Stipendene kan søkes både av leger i utdanning og godkjente spesialister.
Stipendene er primært tenkt som støtte til studieturer til sykehus i utlandet, kurs eller konferanser.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av formålet med reisen og ved hospitering en bekreftelse fra det stedet man ønsker å besøke om at man er velkommen.
Man vil få forhåndslovnad på et beløp som refunderes etter reisen er gjennomført og bilag innsendt. Reisen må være avsluttet innen utgangen av 2017.
Søknadsfrist er 01.10.16. Søknader sendes: Avdelingssjef Turid Aas, Avdeling for bryst- og endokrinkirurgi, Haukeland Universitetssykehus, Jonas Lies vei 65, 5053 BERGEN
Stipendkomité vil være styret og behandling skjer i forkant av høstmøtet. Tildeling offentliggjøres på høstmøtet og på nettsidene. Det skal avlegges rapport om erfaringen med studieturen til styret senest en måned etter at den er avsluttet. Rapporten vil bli publisert på nettsiden.