Reisestipend kr 30 000 for bryst- og endokrinkirurger i 2010

Det utlyses herved to reisestipend a kr 30 000 for medlemmer i Fagmedisinsk forening bryst- og endokrinkirurgi. Stipendene kan søkes både av leger i utdanning og fast ansatte.

Stipendene er tenkt som støtte til studieturer til sykehus i utlandet for å lære seg nye teknikker. Man kan imidlertid også søke om støtte til teknisk orienterte kurs. Ordinære kurs og konferanser faller utenfor formålet.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av formålet med reisen og en bekreftelse fra det stedet man ønsker å besøke om at man er velkommen. Beløpet må anvendes i løpet av 2009-2010.

Søknadsfrist er 31.08.09. Søknader sendes: Professor Rolf Kåresen, Administrasjonen, Ullevål universitetssykehus, 0407 Oslo Stipendkomité vil være styret og behandling skjer 25.09.09. De som tildeles stipend får umiddelbar beskjed og resultatet offentliggjøres på nettsidene. Det skal avlegges rapport om erfaringen med studieturen til styret senest en måned etter at den er avsluttet. Rapporten vil bli publisert på nettsiden.