Cancer mamma, diagnose, behandling og adjuvant terapi

Cancer mamma, diagnose, behandling og adjuvant terapi.
Kurs i spesialiteten Bryst- og Endokrinkirurgi arrangeres i Oslo 01.-05.04.2019
https://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/cancer-mamma-diagnose-behandling-og-adjuvant-terapi-2019-04-01