Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi

Den norske legeforening

Aktuelle kurs

RCS's kurs Speciality skills



Styret i NFBE har vedtatt at det åpnes opp for mulighet til å søke reisestipend til dekning av disse kursene og evt tilsvarende i utlandet
12. januar 2012

The Royal College og Surgeons of England`s kurs:

Speciality skills in oncoplastic and breast reconstruction surgery level I og II

Breast reduction, mastopexy and management of breast assymmetry

http://www.rcseng.ac.uk/education/courses/specialty/breastsurgery.html