Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi

Den norske legeforening

2017

Rapport fra Lund 2017

Anette Heie mottok reisestipend fra NFBE og har besøkt Skånes Universitetssjukhus for å se på robotassistert adrenalectomi. Rapport fra oppholdet vedlagt.
31. mars 2017