Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi

2018

Høstmøtet 2018

Kjære medlemmer!

Høsten har kommet og med den tid for Kirurgisk høstmøte.
11. september 2018

Møtet arrangeres også i år på Lovisenberg sykehus, men fra neste år vil møtet sannsynligvis bli arrangert i mer egnede kongresslokaler i Oslo sentrum. Det vil da trolig bli en kursavgift for å delta på møtet.

Vi har i år valgt å ha en kort fellessesjon med plastikkirurgene ved innledningen av høstmøtet. Hovedtema vil være bruk av lokale lapper som f.eks. LICAP, som ledd i onkoplastisk kirurgi.

Deretter fortsetter vi med inviterte foredragsholdere, symposier og frie foredrag samt Generalforsamling som tidligere. Et foreløpig program for høstmøtet vedlegges, endelig program fastsettes når vi vet hvor mange abstracts som blir innsendt og akseptert. Det vil også bli avsatt tid for gjennomgang av årsrapporten for nbcr 2017 samt evt. mer om læringsmålene som er utarbeidet.

Husk abstractfristen 14.9!

Onsdag 24.10.18 er det bestilt bord på Arte Pazza for alle som ønsker sosial omgang og god mat/vin med kolleger, etter møtets avslutning, ca. kl. 19. Det er 5-10 min å gå til denne restauranten. Jeg trenger beskjed om hvor mange som vil være med ut og spise innen 20.10.18. Send beskjed til: elschl@ous-hf.no 

Vedlegg:

  1. Innkalling til generalforsamling
  2. Årsmelding 2018
  3. Foreløpig program for høstmøtet

 Hilsen Ellen Schlichting