Nytt æresmedlem

Turid Aas ble på høstmøtet utnevnt til æresmedlem av Norsk Forening for Bryst- og Endokrinkirurgi.
TuridAas

Turid Aas ble utnevnt til nytt æresmedlem i foreningen. Hun har vært styremedlem i NFBE fra 2007, og gikk av som leder i 2017. Videre har hun vært sentral i oppbyggingen av bryst- og endokrinkirurgien ved Haukeland Universitetssykehus og vært en samlende person for hele miljøet. Hun har bidratt til tallrike publikasjoner og forskningsprosjekter, og vært pådriver for at ny kunnskap skal implementeres raskt i klinisk praksis. Hun har også vært aktiv i NBCG i en årrekke.