Reisestipend for bryst- og endokrinkirurger 2020

Stipend kan søkes både av leger i utdanning og godkjente spesialister som er medlem i Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi.

Stipendets formål er støtte til studieturer til sykehus i utlandet, kurs eller konferanser.
Søknaden skal inneholde en beskrivelse av formålet med reisen og ved hospitering en bekreftelse fra det stedet man ønsker å besøke om at man er velkommen.


Det åpnes for å søke tilskudd i størrelsesorden 10–30 000,-kr og det må legges ved budsjett for reisen. Man vil få forhåndslovnad på et beløp som refunderes etter reisen er gjennomført og bilag innsendt. Reisen må være avsluttet innen utgangen av 2020.


Søknadsfrist er 01.10.19. Søknader sendes til styrets leder på mail: elschl@ous-hf.no

Stipendkomité vil være styret og behandling skjer i forkant av høstmøtet. Tildeling offentliggjøres på høstmøtet og på nettsidene. Det skal avlegges rapport om erfaringen med studieturen til styret senest en måned etter at den er avsluttet. Rapporten vil bli publisert på nettsiden.