2021

20. januar 2022

Seminar: Legers arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet - Hva kan fagmedisinske foreninger gjøre?

18. desember 2021

OUS symposium 22. april

Vi arrangerer nå det andre OUS symposiet. Dette er et tverrfaglig symposium innen diagnostikk og behandling av sykdommer i thyreoidea og parathyroidea. Møtet planlegges fysisk. Vedlagt endelig program