Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi

Den norske legeforening

2021

Seminar: Legers arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet - Hva kan fagmedisinske foreninger gjøre?

20. januar 2022

OUS symposium 22. april

18. desember 2021
Vi arrangerer nå det andre OUS symposiet. Dette er et tverrfaglig symposium innen diagnostikk og behandling av sykdommer i thyreoidea og parathyroidea. Møtet planlegges fysisk. Vedlagt endelig program