Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi

2021

OUS symposium 22. april

Sett av datoen til OUS symposium
Marcus Teigland Solbakken
18. desember 2021

Vi arrangerer nå det andre OUS symposiet. Dette er et tverrfaglig symposium innen diagnostikk og behandling av sykdommer i thyreoidea og parathyroidea. Møtet planlegges fysisk.
Grunnet coronasituasjonen har vi bestemt å utsette symposiet. 
Ny dato er: Fredag 22. april 2022, kl 09.00 - 16.00.
Sted: Store auditorium, Forskningsblokka på Radiumhospitalet, Oslo.
Påmelding sendes til Else Marie Opsahl e.m.opsahl@medisin.uio.no
Detaljert program kommer senere.