Seminar: Legers arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet - Hva kan fagmedisinske foreninger gjøre?

Legers arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet -
Hva kan fagmedisinske foreninger gjøre?

Torsdag 24.3.- fredag 25.3.22 på Legenes hus i Oslo

Formålet er å styrke legers muligheter og nettverk til arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet.

Link til program og påmelding: https://www.legeforeningen.no/kurs/2021/11/34650/

Påmeldingsfrist er 23. februar 2022. 
Fra foreningen ønsker vi at man ved påmelding også sender mail til leder Katrin Brauckhoff for oversikt

  • Seminaret teller 10 poeng for legers videre- og etterutdanning.
  • Det er plass til 100 deltagere. Utgifter til reise og opphold for inntil 5000 kroner kan dekkes for inntil 50 deltakere. Førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder.
  • Fagmedisinske foreninger oppfordres til å rekruttere to lege-ledere, to spesialister og to LIS leger, til å delta fra deres forening, og dekke deres utgifter til reise og opphold.

Vennlig hilsen
Anja Fog Heen
Leder
Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet