OUS symposium 22. april

Vi arrangerer nå det andre OUS symposiet. Dette er et tverrfaglig symposium innen diagnostikk og behandling av sykdommer i thyreoidea og parathyroidea. Møtet planlegges fysisk. Vedlagt endelig program

Multidisciplinary Symposium in Thyroid and Parathyroid Diseases
Auditorium Forskningsbygget, Radiumhospitalet
Friday 22. april 2022 kl. 09.00 – 16.00

Påmelding til overlege Else Marie Opsahl
e-mail:   e.m.opsahl@medisin.uio.no/elsops@ous-hf.no
 

Påmeldingsfrist onsdag 16. mars 2022

Gi beskjed om allergener

Med forbehold om endrede nasjonale restriksjoner grunnet coronasituasjonen.

Vi forholder oss til de til enhver tids gjeldende regler for munnbind, avstand, faste tilviste plasser.