Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi

Den norske legeforening

Endokrinkirurgi

Endokrinkirurgi i Norge 2010

Resultater fra foresopørsel om endokrinkirurgi i Norge som ble utført i 2010 publiseres nå
17. januar 2012