Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi

Den norske legeforening

Endokrinkirurgi

Nasjonale retningslinjer for ca. thyreoidea

På høstmøtet i 2014 holdt Kristin Helset en presentasjon vedrørende arbeidet som er gjort med nasjonale retningslinjer for cancer thyreoidea. Presentasjonen ligger vedlagt.
15. oktober 2015