Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi

Den norske legeforening

Om oss

Medlemsinfo

Vi håper at mange ønsker å bli medlem i vår fagmedisinske forening. For å bli medlem kreves det bare at du har medlemsskap i Dnlf, er i gang med utdannelse i bryst- og endokrinkirurgi eller er kirurg med interesse/arbeidsområde bryst- og endokrinkirurgi.
12. januar 2012

Innmelding skjer via Legeforeningen på mail: medlem@legeforeningen.no

Medlemsavgiften til Legeforeningen har du sikkert allerede betalt og da koster det intet å bytte medlemsskap fra annen fagmedisinsk forening til vår forening. Hver fagmedisinske forening får et tilskudd fra Legeforeningen basert på hvor mange medlemmer som er registrert. Derfor er det viktig at alle som arbeider innen dette feltet gir beskjed om evt. ønske om skifte av foreningstilhørighet.

Vi ønsker videre på disse hjemmesidene våre å gi praktiske opplysninger, møteorienteringer- og referat, samt informere om aktuelle saker. Sidene skal videreutvikles i samarbeide med medlemmene!

Kom gjerne med ønsker om hva sidene bør inneholde!