Inntrykk fra 9th International Postgraduate Course in Endocrine SurgeryVisby, Gotland 24.-28. august 2008. Med hilsen, Roald Jarl Guleng Kirurgisk avdeling Sykehuset Østfold HF.

Vi var 99 deltakere, inkludert 18 forelesere og arrangører. Fra Norden var det 32 svensker, hele 15 fra Norge, bare 1 fra Finland, ingen fra Danmark og Island. At ingen kom fra Danmark skyldes trolig at ØNH leger nå har fått ansvaret for thyreoidea og parathyreoideakirurgien i Danmark. Dette fortalte en dansk kirurg, Viggo Funder, som arbeider i Bodø. I så fall er det et betydelig tap for det nordiske endokrinkirurgiske miljøet.

Last ned resten av referatet fra boksen til høyre