Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi

Referat fra møter

Møtereferat fra San Antonio30th San Antonio Breast Cancer Symposium ble avholdt 13.-16. desember 2007.
13. januar 2012
Blandt annet ble 100 måneders oppfølgning av ATAC- studien presentert.

Referatet kan lastes ned som pdf fra boksen til høyre.