Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi

Referat fra møter

Rapport fra Boston desember 2014

Marianne Todal og Renate Vik fikk tildelt reisestipend fra NFBE for å delta på kurset
"Surgery of the thyroid and parathyroid glands". Her kommer fyldig rapport fra kurset.
11. mars 2015