Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi

Referat fra møter

Rapport fra EBCC-8 Wien 2012

Vedlagt til høyre er rapport fra EBCC-8 i Wien 2012, med referat fra onkoplastikk-symposie av Roald Guleng.
9. januar 2013