Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi

Den norske legeforening

Referat fra møter

Rapport fra ESSO34

Roald Guleng har vært i Liverpool og laget rapport fra European Society of Surgical Oncology`s 34 kongress
7. november 2014