Rapport fra MSKCC - april 2011

Turid Aas og Ellen Schlichting har brukt reisestipend fra NFBE til å besøke Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Her følger rapport fra oppholdet