Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi

Den norske legeforening

Referat fra møter

Rapport fra RACS ASC 2018 i Sydney


Tone R. Sauve og Marianne Kjøsen fikk stipend fra NFBE for å delta på «The 87th Royal Australasian College of Surgeons’ (RACS) Annual Scientific Congress» Sydney 7-11 mai 2018.
Vedlagt er rapporten fra konferansen
10. juni 2018
Sydney1