Referat fra EBBC-6 kongress om brystkreft i Berlin 16-18 april 2008

Referat fra EBBC-6 kongress om brystkreft i Berlin 16-18 april 2008  v/ seksjonsoverlege Roald Guleng, Sykehuset i Østfold og overlege Ola Westerheim, Ullevål Universitetssykehus.

Referatet kan lastes ned fra rammen til høyre på siden (pdf-format).