Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi

Den norske legeforening

Referat fra møter

Referat fra EBCC-7, Barcelona 2010

24-27. mars ble den syvende European Breast Cancer Conference avholdt i Barcelona.
13. januar 2012

Referatet kan lastes ned som Pdf-fil i boksen til høyre.

Ellers har nettsiden til EBCC har også lagt ut mye etter kongressen, bl a web med en god del av foredragene  inkl slides. Link: http://www.ecco-org.eu/Conferences-and-Events/EBCC-7/page.aspx/840