Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi

Den norske legeforening

Referat fra møter

Reiserapport fra Linkøping

Anette Heie fikk reisestipend fra foreningen og har besøkt Linkøping for å se binyrekirurgi. Vedlagt følger rapport fra oppholdet.
19. desember 2018
Linkøping5