Symposium i onkoplastisk kirurgi Wien 20.03.12

Rapport fra symposium i onkoplastisk kirurgi Wien 20.03 ved Roald Jarl Guleng:

Sender denne rapporten fra et symposium i onkoplastisk kirurgi, som jeg deltok på den 20. mars, i Wien.

Også på det rent operasjons- tekniske området foregår det som kjent en utvikling, kanskje mest ved at velprøvede plastikk- kirurgiske teknikker mer og mer tas i bruk av generelle brystkirurger.

Økt bruk av disse operasjonsteknikkene vil trolig kunne øke andel brystbevarende til 70% og senke ablasjonsraten til ca. 30%.

Slike tall for brystbevarende kirurgi har man nå i Tyskland og Frankrike, der disse teknikkene nok er mer brukt.

Primære rekonstruksjoner er aktuelt for sannsynligvis max 1/3 av de som trenger ablatio. Andelen primære rekonstruksjoner i Wien er kun 5% av alle primære brystkreftinngrep . Hvis vi sier 5 - 10%, betyr det 9 - 18 primære rekonstruksjoner per år f. eks. her i Fredrikstad, som har ca. 180 nye tilfeller pr. år, forutsatt at vi kommer ned i en ablasjonsandel på ca. 30%.

Hilsen,

Roald Jarl Guleng,

Seksjon for bryst og endokrin kirurgi.