Norsk forening for dermatologi og venerologi

2018

EADV-kurs i klinisk forskning og epidemiologi i Rotterdam 24.-28.6.2019

3. desember 2018

Til yngre medlemmer med forskningsplaner:

I Norge ligger forholdene godt til rette for klinisk og epidemiologisk forskning.

EADV har de siste årene holdt flere 5-dagers kurs i klinisk og epidemiologisk forskning beregnet for yngre dermatologer. Forelesere og instruktører er fremtredende forskere fra Nederland og Storbritannia.

Neste års kurs finner sted i Rotterdam 24.-28.6.2019. Interesserte vil finne nærmere informasjon i vedleggene til denne e-posten, på nettsiden til EADV eller ved å ta kontakt med undertegnede.

Petter Gjersvik


VEDLEGG: