Endelig frist for søknad om stipendmidler er nå fastsatt til 20.10.2018

Til alle medlemmer av NFDV:

Søknadsfristen for NFDVs reise- og forskningsstipend er forlenget til 20.10.2018. Vi gjør oppmerksom på at man kan søke om midler både til studiereiser, kurs, møter, hospitering, forskning og fagutvikling. Maksimalt søknadsbeløp per søker er kr. 30.000.

Søknad sendes til styrets nestleder Katarina Stangeland på kzstangeland@gmail.com snarest mulig og ikke senere enn 20.10.2018.

Søknadsfristen for Sanofi Genzymes forskningsstipend innen atopisk dermatitt er forlenget til 20.10.2018. Samlet stipendbeløp er kr. 100.000. For nærmere opplysninger, bruk denne lenken:

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-dermatologi-og-venerologi/Nyheter/2018/Utlysning-av-Sanofi-Genzymes-forskningsstipend-innen-atopisk-dermatitt-2018/

Søknad sendes petter.gjersvik@gmail.com snarest mulig og ikke senere enn 20.10.2108.

Styret har oppnevnt følgende stipendkomité:  Marit Saunes (leder), Tor Langeland, Lars Kåre Dotterud og Teresa Løvold Berents.

Søknadsfristen til Novartis-stipend for formidling av dermatologisk kunnskap og forskning er 20.10.2018. For nærmere opplysninger om dette stipendet, bruk denne lenken:

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-dermatologi-og-venerologi/Nyheter/2018/Utlysning-av-Novartis-stipend-for-formidling-av-dermatologisk-kunnskap-og-forskning/

Søknad sendes petter.gjersvik@gmail.com snarest mulig og ikke senere enn 20.10.2108.

For styret: Petter Gjersvik, leder