FOFO-nytt 2018 foreligger nå

FOFO-nytt 2018

NFDVs forskningsutvalg utgir et årlig FOFO-nytt. FOFO-nytt 2018 foreligger nå med referat fra siste forskningsseminar/kurs, sammendrag av to nye doktorgradsavhandlinger, begrunnelser for utdeling av forskningspriser og en oversikt over alle forskningsartikler publisert av medlemmer av NFDV i 2017.

Se vedlegg eller foreningens nettsider.

Forskningsutvalget minner om at neste forskningsseminar holdes på Gardermoen Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen

        torsdag 10. januar 2019 kl. 16:30.

Nærmere informasjon om program og påmelding kommer om kort tid.

På vegne av NFDVs forskningsutvalg: Eva M. Rehbinder

 VEDLEGG: