Invitasjon til #IkkeHer-dagen 2018 i regi av Psoriasis- og eksemforbundet

Invitasjon: #IkkeHer-dagen 2018 – en nasjonal aksjon mot utseendepress i sosiale medier.

Til alle medlemmer av NFDV:

Onsdag 19. september lanserer Psoriasis- og eksemforbundet en nasjonal aksjon mot utseendepress i sosiale medier, i samarbeid med Novartis. Vi vet at dette er en tematikk som også er relevant for hudleger, og hvor vi har en felles interesse for å sette et voksende samfunnsproblem på dagsorden. Vi inviterer dere derfor til å være med i aksjonen, og håper dere vil dele denne med deres medlemmer.

Utseendepress et utbredt samfunnsproblem

Sosiale medier har skapt et offentlig popularitetshierarki, hvor de som lever opp til skjønnhetsidealene troner øverst. De som av en eller annen grunn ser annerledes ut eller fraviker fra normalen, faller ofte utenfor.

En fersk undersøkelse foretatt av Respons Analyse viser at utseendepress er et utbredt problem blant nordmenn under 30 år:

•          Hele 3 av 10 unge under 30 år sier de føler utseendepress i sosiale medier.

•          1 av 4 sier de har holdt seg hjemme fremfor å møte opp på sosiale settinger fordi de er ukomfortable med utseende sitt.

Dette er et problem som mange er opptatt av, men som får altfor lite oppmerksomhet. På skolen. Blant politikere. Eller hos foreldre.

Ikke Her-dagen

Derfor inviterer Psoriasis- og eksemforbundet og Novartis til en nasjonal aksjon hvor vi inviterer hele Norge til å logge av sosiale medier. I én dag. Oppmerksomheten skal vi bruke til å sette et samfunnsproblem på dagsorden.

For oss er det viktig å gi oppmerksomhet til de som vokser opp med et utseende som ikke lever opp til skjønnhetsidealene. Men vi vet at dette er en aksjon som mange vil ta eierskap til, enten man er opptatt av kroppspress, spisevegring, mobbing eller andre relevante problemstillinger.

Andre kjente personligheter som Sigrid Bonde Tusvik, Helsesista, Fam Irvoll, Eva Weel Skram, Jannecke Weeden, Elisa Røtterød, Emilie Beck, Marthe Sveberg, bloggeren Super-Marie og flere, er allerede med, og flere kommer til hele tiden.

Slik er du med:

1) Legg ut et svart bilde om morgenen på Instagram eller Facebook onsdag 19. september

2) Skriv #IkkeHer på bildet

3) Logg av resten av dagen

Hver person som deler dette, vil sørge for at aksjonen blir synlig for alle sine venner i sosiale medier. Vi håper dere blir med på Ikke her-dagen 19. september!

Oslo, september 2018

Ragnar Akre-Aas, forbundsleder i PEF

Terje Nordengen, generalsekretær i PEF