Ledig stilling som klinisk stipendiat i hudsykdommer ved Universitetet i Oslo

Til alle medlemmer av NFDV:

Det er nå utlyst stilling som klinisk stipendiat ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo med arbeidssted Seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus. Søknadsfristen er 26.10.2018.

Stillingen vil passe for leger med minst ett års klinisk erfaring i hudsykdommer og et ønske om å forske. 60% av arbeidstiden skal brukes til et forskningsprosjekt under veiledning med sikte på en ph.d.-grad. Resten av arbeidstiden skal brukes til undervisning av medisinstudenter, i hovedsak smågruppeundervisning.

For nærmere opplysninger om stilling og søknadsprosess, bruk denne lenken

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/158734/klinisk-stipendiathud-og-veneriske-sykdommer

eller ta kontakt med undertegnede per e-post petter.gjersvik@medisin.uio.no eller mobil 926 11722.

Petter Gjersvik