Ledig stilling som overlege/førsteamanuensis ved Oslo universitetetssykehus

Til alle medlemmer av NFDV:

Det er nå utlyst en overlegestilling (100%) ved Seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus, kombinert med bistilling som førsteamanuensis (20%) i hudsykdommer ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Søknadsfristen er satt til 10.10.2018.

For nærmere opplysninger om stillingene og søknadsprosedyre, se en av disse lenkene:

https://www.legejobber.no/Annonse/?wid=30400

https://www.webcruiter.no/WcMain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3921606764&culture_id=EN&company_id=241110&link_source_id=40&par=YCvhGF9zp2rMIi1W06Dma0awJlKPCmkVFtVG%2f3hJnm0ZlEdDr4siAvpc1oA9Gy0o4S1rF%2bEPIuqKGfsldbWeMR8qxy%2bgjg%2bg9TQcfncIEt7FCQ7tcxhNQ0OgCjIFnnx0CWDE6wb90m6kEjjL%2b30lbvZrCFFpins7vLMbN%2b%2fy%2bZNzkfRuNGeUX4nZwd9s2OqW3f2gj%2fUfztf86X2UB%2bqdAWuUtpZLSwuAYi0sIPBi7oLhu28dFYHxmA%3d%3d

Petter Gjersvik, leder i NFDV