Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk forening for dermatologi og venerologi

2018

Ledig stilling som overlege/førsteamanuensis ved Oslo universitetetssykehus

25. september 2018

Til alle medlemmer av NFDV:

Det er nå utlyst en overlegestilling (100%) ved Seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus, kombinert med bistilling som førsteamanuensis (20%) i hudsykdommer ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Søknadsfristen er satt til 10.10.2018.

For nærmere opplysninger om stillingene og søknadsprosedyre, se en av disse lenkene:

https://www.legejobber.no/Annonse/?wid=30400

https://www.webcruiter.no/WcMain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3921606764&culture_id=EN&company_id=241110&link_source_id=40&par=YCvhGF9zp2rMIi1W06Dma0awJlKPCmkVFtVG%2f3hJnm0ZlEdDr4siAvpc1oA9Gy0o4S1rF%2bEPIuqKGfsldbWeMR8qxy%2bgjg%2bg9TQcfncIEt7FCQ7tcxhNQ0OgCjIFnnx0CWDE6wb90m6kEjjL%2b30lbvZrCFFpins7vLMbN%2b%2fy%2bZNzkfRuNGeUX4nZwd9s2OqW3f2gj%2fUfztf86X2UB%2bqdAWuUtpZLSwuAYi0sIPBi7oLhu28dFYHxmA%3d%3d

Petter Gjersvik, leder i NFDV