Møte i Oslo om PrEP og chemsex 15.11.2018

Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner inviterer deg til fagdag 15. november 2018

Tema: PrEP og chemsex

Sted: Scandic Hotell, St. Olavs plass, Oslo

Påmelding innen: 1. november

Pre-eksponeringsprofylakse (PrEP) er i Norge et nytt grep for å forebygge HIV-infeksjon ved å premedisinere seksuell aktive mennesker i høyrisikogruppe. På denne dagen vil det bli belyst hvordan det har fungert så langt og noen av utfordringene med behandlingen.

Chemsex er et velkjent fenomen i mange europeiske storbyer blant menn som har sex med menn, og som bruker visse rusmidler, slik som metamfetamin, mefedron og GHB/GBL, under sex. Vi har utført en spørreundersøkelse på Olafia-klinikken for å kartlegge forekomsten av chemsex blant et utvalg mannlige pasienter og vil presentere data fra denne studien.   

For mer informasjon om og påmelding til møtet, bruk denne lenken: 

https://response.questback.com/oushf/dlqsu1z3fd

Møtet er søkt Den norske legeforening som tellende valgfrie kurstimer for spesialitetene hud- og veneriske sykdommer, infeksjonsmedisin og allmennmedisin, og Norsk Sykepleierforbund.

På vegne av kurskomiteen,

Reza Sohrabi