NFDVs forskningsseminar 10.1.2019 er klar for påmelding

Til alle medlemmer av NFDV:

Programmet for NFDVs årlige forskningsseminar er nå klart og seminaret åpent for påmelding. Seminaret er beregnet for alle forskningsinteresserte medlemmer, spesielt de som driver, planlegger, veileder eller leder forskningsvirksomhet. NFDV dekker reiseutgifter for alle deltakerne.

Tidspunkt:    Torsdag 10.1.2019 

Sted:            Radisson Blu Airport Hotel Oslo Gardermoen

Kursavgift:   Ingen

Påmelding:  Per e-post til eidi.christensen@ntnu.no snarest mulig

PROGRAM:

1600-1645                 

Enkel servering, mingling

1645-1650                 

Eidi Christensen, leder av Norsk forening for dermatologi og venerologis forskningsutvalg

Velkommen

1650-1730                 

Magne Nylenna, fagdirektør ved Folkehelseinstituttet og professor i samfunnsmedisin, UiO

Tidsskriftreferat: Hvordan presentere en forskningsartikkel til kolleger på en god måte.

1730-1745                             

Kaya H. Bye, rådgiver i Kreftforeningen, Trondheim

Brukermedvirkning i forskning: Hvordan kan brukere og forskere bidra?

1745-1755

Lene Frøyen Sandvik, overlege ved Hudavdelingen, Haukeland universitetssykehus

Forskning innenfor hud og venerologi anno 2018: En oppdatert oversikt over pågående prosjekter i Norge

1755-1800     

Pausestrekk

1800-1840                            

Trude Basso, overlege, Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital og redaktør for yngreleger.no.

Forskningens vilkår i klinisk hverdag: Påvirkes denne av ny ordning for spesialistutdanning?   

1840-1900                 

Eva Maria Rehbinder, klinisk stipendiat, Universitetet i Oslo

Predikere atopisk eksem tidlig i livet:  En ph.d.-students tilværelse i PreventADALL – en stor randomisert kontrollert fødselskohortstudie

1900                          

Mingling, vin og tapas

På vegne av NFDVs forskningsutvalg:

Eidi Christensen