Nordisk kongress 2019: Send inn abstrakt for faglige innlegg

Til alle medlemmer av NFDV:

Norsk dermatologi må markere seg, og nordisk kongress i Gøteborg i mai 2019 er en god anledning til å gjøre nettopp det.

Styret i NFDV håper at så mange medlemmer som mulig sender inn abstrakt for foredrag («oral presentation») og/eller poster på nordisk kongress.

Påmelding skjer ved å følge instruksjonen på denne nettsiden: www.nordicderm2019.com

Siste frist for påmelding av abstrakt er 20.12.2018.

Styret har utlyst til sammen 17 reisestipender,  inkl. fem stipender gjennom Nordic Dermatology Association (NDA). Reisestipendet er på kr. 7.000 for dem som sender inn abstrakt og kr. 4.000 for dem som ikke sender inn abstrakt.

Søknad om reisestipend sendes til kzstangeland@gmail.com så snart som mulig og ikke senere enn 4.12.2018.

På vegne av styret: Petter Gjersvik, leder