Norsk forening for dermatologi og venerologi

2018

Nordisk kongress i Gøteborg mai 2019: Registreringen er i gang!

25. september 2018

Nordisk kongress i Gøteborg 2019: Registreringen er i gang!

Nordisk kongress i dermatologi og venerologi avholdes for 34. gang i 2019, denne gangen i Göteborg fra lunsj onsdag 8.5. til lunsj fredag 10.5. Arrangørene er godt i gang med planleggingen, og nettsiden for påmelding av deltakere og faglige innlegg åpner i dag, 17.9.

På samme måte som i Trondheim i 2015 vil nordisk kongress erstatte NFDVs årsmøte i 2019. NFDV vil arrangere en «norsk aften» om kvelden tirsdag 7.5. kl. 20:00 og avholde sin generalforsamling om formiddagen onsdag 8.5., begge deler på kongresshotellet.  Vi håper dette vil bidra til stor oppslutning blant norske hudleger og venerologer, både hva gjelder antall faglige innlegg og deltakelse på kongressen.

Vi oppfordrer medlemmene til å melde seg på så tidlig som mulig – dette vil gjøre planleggingen lettere for våre svenske kolleger. For nærmere informasjon og påmelding, bruk denne lenken:

www.nordicderm2019.com

For styret i NFDV:

Petter Gjersvik, leder